Co je třeba splnit při stavbě stěn pasivního domu?

rodina

Co je třeba splnit při stavbě stěn pasivního domu?
Energeticky pasivní dům lze postavit ze všech stavebních materiálů, je však třeba splnit množství dodatečných požadavků, které při tradičním způsobu výstavby nebyly běžné.

Ať už si vyberete masivní konstrukční systém, lehký nebo kombinovaný, vždy budou při stavbě energeticky úsporné budovy zvýšeny nároky obvodových konstrukcí na tloušťku tepelněizolační vrstvy, pro důsledné řešení vzduchotěsnosti objektu a tepelných mostů.
Každý materiál má své charakteristické, výhodné i nevýhodné vlastnosti, které předurčují oblast jeho použitelnosti.

Masivní stěna
Masivní konstrukce jsou takové, které využívají při stavbě stěn, stropů a střech těžkých minerálních materiálů. Stěny se budují z tvarovek, bloků nebo litím betonu do bednění.

Výhodou tohoto konstrukčního systému je dostupnost tradičních materiálů a technologií, dobrá akumulační schopnost a vyšší vzduchotěsnost konstrukcí.

K záporům patří nízké tepelněizolační vlastnosti masivních prvků as tím související potřeba větší tloušťky dodatečné izolace, složité řešení pro odstranění tepelných mostů v místě základů, konstrukčních styků a nakonec delší dobu výstavby.

pasivní dům
Stavební systém VELOX je systém ztraceného bednění na bázi štěpkocementové desky. Pasivní parametry dosahuje obvodové stěny tloušťky 520 mm s tepelnou izolací 300 mm a více. Tepelný odpor stěny R = 9,45 m²K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,106 W/m²K. (Foto Velox)

Přestože trh nabízí vylehčené zdící prvky vyplněné tepelněizolačním materiálem, odborníci se více orientují na vícevrstvé stěny. Ty sestávají z tenčí nosné stěny, jejíž tloušťka se pohybuje ve staticky nezbytných rozměrech a vrstvy vnější tepelné izolace.

Nejvhodnější jsou materiály s vysokou únosností – keramické děrované tvarovky, lehčený beton, vápenopískové tvarovky, monolitický nebo prefabrikovaný železobeton. Můžete také použít ztracené bednění. Dostupné jsou prvky z dřevotřískových desek, cementových nebo polystyrenových tvarovek, které se vyztužují a zalévají betonem.

U rodinných domů se ke kontaktnímu zateplení nejčastěji používá fasádní polystyren nebo minerální vlna. Použití jednovrstvé stěny výhradně z vylehčených pórovitých materiálů je pro účely energeticky pasivních domů velmi sporné z důvodu jejího malého tepelněizolačního výkonu, a to zejména u malých staveb, jako jsou rodinné domy.

Odpověď na vhodnost použití určitého stavebního systému pro pasivní dům dá kvalifikovaný energetický výpočet. Při návrhu vícevrstvé stěny je třeba kromě běžných požadavků brát v úvahu hlavně potřebu minimalizovat tloušťku stěny, která by neměla přesáhnout 50 cm, a dosáhnout její neprůvzdušnosti. To znamená eliminovat tepelné ztráty nekontrolovatelnými spárami.

pasivní dům
Pórobetonové tvárnice Ytong nabízí pro pasivní domy stěny z Ytong LAMBDA YQ v tloušťce 375 mm a minerálních zateplovacích desek Ytong MULTIPOR v tloušťce 100 mm. Tato konstrukce má tepelný odpor R = 6,99 m²K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,143 W/m²K. Dalším řešením je použití subtilnější obvodové nosné stěny Ytong Univerzal v tloušťce 250 mm a minerálních zateplovacích desek Ytong MULTIPOR v tloušťce 200 mm. Tato konstrukce má při tloušťce 450 mm tepelný odpor stěny R = 6,85 m²K/W a součinitel prostupu tepla U = 0,146 W/m²K. (Foto Ytong)

Při dosavadní realizaci pasivních domů se nejvíce osvědčil zdicí systém z vápenopískových tvarovek a z pórobetonových tvarovek. Vzduchotěsnost zdiva se v případě obou systémů dosahuje důslednou realizací vodorovné vrstvy lepidla, vnitřní omítkou a pojištěním vnější vzduchotěsné roviny celoplošným lepením tepelné izolace.

Vylehčené a montované
Lehké stavební konstrukce zaručují rychlý způsob výstavby. Jejich nosným prvkem jsou většinou různé dřevěné systémy. Ty jsou dimenzovány na statické minimum, mezi něž se vkládá tepelná izolace, která tvoří téměř celou tloušťku stěny.

Další články autora

Pro kvalitní podlahu s dlouhou životností je důležitá její dokonalá pokládka

Už jste někdy měli možnost vidět na první pohled krásnou podlahu, která však byla při...

Jaké povinnosti má ručitel u půjčky?

Žadateli pro získání úvěru velmi pomůže, když mu někdo bude „krýt záda“. V terminologii půjček se...

Už jste slyšeli o bioklimatických pergolách? Pokud ne, můžete nyní

Češi jsou bezesporu vynikající zahrádkáři. Pěstují si svou zeleninu, ale i květiny a velmi rádi...

Zařiďte si pohodlné domácí wellness

Uvolněte se po každodenním hektickém dni ve svém malém domácím wellness. Jak ho zařídit, aby...

Nejnovější články

Pro kvalitní podlahu s dlouhou životností je důležitá její dokonalá pokládka

Už jste někdy měli možnost vidět na první pohled krásnou podlahu, která však byla při...

Jaké povinnosti má ručitel u půjčky?

Žadateli pro získání úvěru velmi pomůže, když mu někdo bude „krýt záda“. V terminologii půjček se...

Už jste slyšeli o bioklimatických pergolách? Pokud ne, můžete nyní

Češi jsou bezesporu vynikající zahrádkáři. Pěstují si svou zeleninu, ale i květiny a velmi rádi...
- Reklama -PR článek