Jak plánovat stavbu domu a nezbláznit se

rodina

Než se pustíte ať už do svépomocné stavby domu nebo do spolupráce se stavební firmou, nezapomeňte, že součástí přípravy je i vypracování časového a finančního plánu. Právě tyto dva aspekty mají v nejednom případě hlavní slovo. Aby se naplnily vaše představy a nenarazily na problémy v podobě finančního moratoria vaší peněženky, věnujte čas plánování.

Tvorba časového plánu
Časový harmonogram slouží jako průvodce během celé výstavby, informuje o časovém průběhu stavby a její celkové realizaci. Může být vypracován na vyžádání stavebníka nebo stavebního úřadu. Je sice pravda, že v případě stavby rodinných domů to není nezbytný dokument, ale stojí za zvážení, protože má velkou výpovědní hodnotu nejen z hlediska trvání stavby, ale také z kapacitního pohledu (materiál, energie, lidské zdroje), jakož i financování výstavby . Vypracování časového plánu závisí především na rozpočtu určeném na stavbu domu, protože na jeho základě se vytváří kalkulace.

Stavební rozpočet můžeme rozdělit na hlavní stavební výrobu (HSV) a přidruženou (PSV), do které zařazujeme i montážní práce. Další dělení je podle etap, které jsme seřadili tak, aby navzájem časově následovaly za sebou. Z hlediska tvorby časového plánu je třeba i jednotlivé etapy rozdělit například na elektroinstalaci, ústřední topení, protože takové práce se provádějí ve dvou nebo třech časových etapách. Pro každou etapu je třeba vypočítat počet normohodin, které jsou potřebné k provedení, to znamená množství práce v intervalu jedné hodiny.

Tento údaj je však jen pomůckou pro vás, protože u projektu je nutná i znalost technologie a realizace jednotlivých postupů. Proto je u řemesel, u kterých se práce dělí na časové intervaly, dobré požádat přímo odborníka, aby nabídkový rozpočet rovnou rozdělil podle doby trvání práce az toho vypočítal celkový čas realizace. Při realizaci je ideální řídit se od začátku stavby postupy, které navrhl projektant. Nezapomeňte ani na skutečnost, že některé věci se budou muset udělat dvakrát. Tak se vypočítá výsledný čas určité etapy.

plánování stavby, časový plán
Dobrý časový plán obsahuje rozpočtové náklady pro každou jednotlivou etapu, číselné vyjádření nákladů na realizaci v příslušném měsíci a sumář nákladů na realizované práce v měsíci. Námi uvedený harmonogram je jen teoretický příklad, protože některé oddíly mohou chybět, jiné jsme sloučili do jednoho řádku, ale při tvorbě harmonogramu pro rodinný dům jsou taková seskupení možná. V takovém harmonogramu můžete dokonce po dohodě se stavební firmou vyznačit termíny dokončení ucelených částí a zajistit tak opatření v případě, že by se neplnily. Díky kontrole termínů budete mít jistotu, že vaše realizace bude dokončena včas, a zároveň budete mít přehled o čerpání peněz.

Co by nemělo chybět
Nejčastější a nejpřehlednější způsob zobrazování časového plánu je harmonogram. Časový harmonogram obsahuje všechny základní údaje o připravované výstavbě. Do časového plánu můžeme zahrnout i práce, které souvisejí se samotnou přípravou staveniště, jako jsou například asanační práce v místě výstavby, vybudování nebo překládky inženýrských sítí, garáž, oplocení či terénní úpravy. Ze jmenovaných objektů se pak sestaví takzvaná objektová sestava, která obsahuje i termíny začátku a ukončení výstavby objektů is předpokládanými rozpočtovými náklady.

Časový plán obsahuje také grafickou část, která se skládá z časové osy rozčleněné na kvartály a měsíce (u větších staveb i let), kde se rovněž zakreslí předpokládaný průběh výstavby s návaznostmi, případně přerušení stavby. Vytvoření časového harmonogramu má význam i při rozsáhlejší rekonstrukci. Minimální časové období, které má význam dokumentovat v časovém harmonogramu, je jeden týden (harmonogram naplánovaný po dnech má velmi velkou pravděpodobnost, že se zruší hned po prvním týdnu realizace stavby). Obyčejně se časová období v plánu dělí po měsících.

Další články autora

Pro kvalitní podlahu s dlouhou životností je důležitá její dokonalá pokládka

Už jste někdy měli možnost vidět na první pohled krásnou podlahu, která však byla při...

Jaké povinnosti má ručitel u půjčky?

Žadateli pro získání úvěru velmi pomůže, když mu někdo bude „krýt záda“. V terminologii půjček se...

Už jste slyšeli o bioklimatických pergolách? Pokud ne, můžete nyní

Češi jsou bezesporu vynikající zahrádkáři. Pěstují si svou zeleninu, ale i květiny a velmi rádi...

Zařiďte si pohodlné domácí wellness

Uvolněte se po každodenním hektickém dni ve svém malém domácím wellness. Jak ho zařídit, aby...

Nejnovější články

Pro kvalitní podlahu s dlouhou životností je důležitá její dokonalá pokládka

Už jste někdy měli možnost vidět na první pohled krásnou podlahu, která však byla při...

Jaké povinnosti má ručitel u půjčky?

Žadateli pro získání úvěru velmi pomůže, když mu někdo bude „krýt záda“. V terminologii půjček se...

Už jste slyšeli o bioklimatických pergolách? Pokud ne, můžete nyní

Češi jsou bezesporu vynikající zahrádkáři. Pěstují si svou zeleninu, ale i květiny a velmi rádi...
- Reklama -PR článek